free web templates

Электроника жана Ардуино платасын программалоо

Бул китеп , азыркы учурда заманбап технологиялар тууралуу   кыргыз тилиндеги  маалымат булактары өтө аз болгондуктан, Кыргызстандын аймактарындагы кыргыз тилинде окутулган мектептер γчγн .. "Rotary International" (Германия, Гуммерсбах) фондунун комоктошуусунун негизинде атайын басып чыгарылган.

Mobirise
Адрес

Кыргызская Республика,
г.Бишкек, КГТУ им. И.Раззакова,
проспект Мира 66

Контакты

Email: [email protected]                    
Телефон: +996779183013