Токоев А. А. Ош шаардык суу тазалоочу курулмаларынын саркынды сууларын Eichhornia CRASSIPES Solms. тун жардамында биологиялык жол менен тазалоо

Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *