Т.Карашев, Т.Т.Карашева Жалпы физика курсу (Механика), Бишкек-1997ж

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Жалпы физика курсу боюнча жогорку окуу жайынын про-граммасынын негизинле түзүлгөн бул колдонмо студентгерге, муга-лимдерге жана ѳз алдынча билимин өркүндөтүүчүлөргө сунуш кы-лынат.

Колдонмону түзүүдө авторлор механиканын бардык негизги маселелерине токголууга аракеттенип, алардын мазмунун жана илимий деңгээлин азыркы физиканын талабына чейин жеткирүүгө умтулушту. Ошону менен бирге колдонмо сунуш кылынган окурманларлын

билим өзгөчөлүтүктөрүн алдын ала эске алып. материал-дын берилишинин тартибине жана жеткиликтүү болушуна зор көңүл бурулду. Бул баарыдан мурда ал же бул материалды коштоочу жогорку магематикалык аппараттарга тиешелүү. Мындай түшүнүктөр менен али тааныш боло элек окуучулар үчүн, алардын жар-дамы менен чыгарылуучу айрым формулалар көмүскөлө калтыруудан материалдын мазмуну жана системалуулугу бузулбайт деп ишенимдүү айтууга болот.

Ар бир глава 3-5 маселе чыгаруу менен аяктайт. Бул окуучулар үчүн берилген главаны бекем өздөштүрүүгө жана ал боюнча эсеп чыгаруунун ыкмаларына көнүүгө чоң көмөк берет деп үмүттөнөбүз.

Колдонмо окуучулар үчүн көбүрөөк зарыл болгон кээ бир негизги физикалык чоңдуктардын формулалары, бирдиктери жана бирдиктерди ѳз ара байланыштыруучу бир катар таблицалар менен жабдылтан.

Колдонмонун аягында физика курсу боюнча пайдаланылган окуу китеби жана маселе жыйнактарынын тизмеси тиркелген.

Авторлор колдонмонун мазмунун мындан ары жакшырышы үчүн чын ыкласы менен ѳз ой-пикирлерин жана кѳз караштарын билдирген жолдошторго алдын ала чон алкыш айтат жана ар кандай каалоолорун төмөнкү адрес боюнча жиберүүсүн суранат:

Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *