Саясат таануу илими : Окуу китеби / М. Т. Артыкбаев, А. Артыкбаев, И. Анарбек уулу

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Издание в обработке. Не выдается
Кырг/Ф/С22
Саясат таануу илими : Окуу китеби / М. Т. Артыкбаев, А. Артыкбаев, И. Анарбек уулу ж. б. ; Ж. Баласагын атын. КУУ. — Б. : Айат, 2009. — 195 с. ; 20 см. — ISBN 978-9967-433-39-6 : Б.ц
ГРНТИ    ББК
11    Ф.в.я73-1

Рубрики: Саясый илимдер — Саясат таануу

Доп. точки доступа:

  • Артыкбаев, М. Т.
  • Артыкбаев, А.
  • Анарбек уулу, И.
  • Ж. Баласагын атын. Кыргыз Улуттук Университети

Имеются экземпляры в отделах:

  • всего 1 : АРХ (1)
  • Свободны: АРХ (1)

Бул окуу китеби Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин «Политология» кафедрасынын окутуучуларынын 1991-жылдан берки талыкпаган эмгегинин жыйынтыгы. Адегенде саясат илимин жетиштүү билбегендиктен жана ал боюнча адабияттардын жокко эсе болгондугунан улам, биринчи чыгарган окуу программаларыбыз, окуу куралдарыбыз, методикалык иштеп чыгууларыбыз үстүртүрөөк түшүнүккө жакын мазмунда болуп жатты. Политология илимин өздөштүрүүнүн оор болгонунун дагы бир себеби — марксизм-ленинизм илиминин коомдук жана илимий аң-сезимдерде терең орун алганы жана политологияны буржуазиялык илим деп бүтүм чыгарып койгону болду.

Политологиянын тарыхына кайрылсак, ал саясат жана бийлик жөнүндөгү илим катары 1948-жылы БУУнун ЮНЕСКОсунун (билим, илим жана маданият маселелери боюнча бөлүмүнүн) сунушу менен «Политология» курсу БУУга мүчө бардык өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларында окутулууга сунушталган. Бул сунушка бир СССРден башка бардык ѳлкѳлор кошулган. Кийин 1991-жылы СССР бузулганда, кырк жылдан ашык убакыт ѳткѳн соң гана, Москвада, Ленинградда жана башка шаарлардагы жогорку окуу жайларында «Политология» кафедрасы түзүлүп, иштей баштаган.

1991-1992-окуу жылынан тартып, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында да «Политология» курсу окутула баштаган.

Сайсый билим, саясый жүрүм-турум маданияты өзүнүн адистигине, статусуна, жашына карабастан, ар бир адамга керек, анткени ар адам зарыл түрдө башка адамдар, партиялар, коомдук уюмдар, мамлекет менен ѳз ара аракеттешет. Саясый билим жана саясый көнүгүү, көндүм — максимализми жана нигилизми, ой жүгүртүүсү жана кыймыл-аракети, кабылдоочулугу жана демагогиялык талап менен чыгуулары боюнча айырмаланышкан жаш адамдарга ѳзгѳчѳ керек.

Өлкөбүздө саясат илими боюнча басылып чыгып жаткан окуу китептерге (булар жөнүндө колубуздагы китепте өзүнчө берилген) коңүл коюп карасак, политология предметин окутуу ар жыл сайын жакшыртылып жаткандыгы байкалат: окуу китептери, окуу пособиелери, методикалык иштѳѳлѳр жана башка баардык аспекттер боюнча. Мындай биринчи чыккан окуу куралдары өздөрүнүн мазмундары жана материалдарды ылайыктап жайгаштырып берүү жагынан азыркы учурга теңтайлаш ченем-өлчөмдүк, кылдат-тыкандык, логикалык, сын типтеги ой жүгүртүүлөрү менен айырмаланышат. Алар политология илимин өздөштүрүп бил үүнү эңсеп-самаган, дем берип шыктандырган дух, кайрат менен жазылган. Ушундай жакшы иштелип чыккан окуу китептердин, пособиелердин, методикалык иштөөлөрдүн авторлору доценттер В.Г.Прытков, М.Ф.Пухова, профессорлор А.А.Акунов, Т.О.Ожукеева жана башка окумуштуу-педагогдор болуп саналат.

Өткөн жылдарда политология боюнча жазылган жогоркулардай окуу куралдары, хрестоматиялар, сөздүктөр жана башка көп аталыштагы адабияттар эң аз нускада орус тилинде чыгарылган. Аларда негизинен дүйнөлүк, европалык жана россиялык саясый маданияттын проблемалары камтылган. Бул колубуздагы китеп болсо, кыргыз тилинде жазылып, өзүнө Европанын, АКШнын, постсоветтик мамлекеттердин саясат илими боюнча классиктеринин эмгектерин чагылдырат жана өзгөчө биздин республиканын саясый турмушу боюнча кеңири материалдарды берет. Авторлор политология илиминин кыйла алга жылганын, жаңы теориялык табылгалар, эмпириялык материалдар менен байыганын белгилеп түшүндүрүшөт.

Окуу китеби политология кафедрасы тарабынан мурда чыгарылган китептерден көп айырмаланат, анткени, олуттуу мааниде кайра иштелип чыкты жана кыйла жаңы маалыматтар, материалдар менен толукталды; окуу стандартына туура келген, өзара логикалык байланышкан 4 бөлүмдөн турат; политология кафедрасы 2007-жылы орус тилинде чыгарган “Политическая наука в Кыргызстане: становление и перспективы” деген китеп пайдаланылды

Китептин кол жазмасын окуп, ой пикирлерин жана сунуштарын беришкен окутуучуларга, рецензенттерге дилимден ыракмат айтам. Ошондой эле бул окуу куралын түзүүдө, которууда жана редакциялоодо көп иш аткарган Кыргыз агрардык университетинин профессору Т.Э.Эсенгелдиевге да терең ыраазычылык менен алкыш айтам.

Философия жана саясат илимдеринин доктору, профессор М. Т.Артыкбаев

Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *