Садыков Абдыкадыр Кыргыз көркөм котормо тарыхынын кыскача курсу. Бишкек, 2005ж

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Издание в обработке. Не выдается
Кырг/Ш40/С14
Садыков, Абдыкадыр.
Кыргыз көркөм котормо тарыхынын кыскача курсу : научное издание / А. Садыков; Жооп ред. А. Акматалиев ; Ж. Баласагын атын. КУУ, Кыргыз филол. фак . — Б. : ЖЧК «Гүлчынар», 2005. — 157 б. ; 20 см. — Библиогр. ст. аягында. — ISBN 9967-02-380-0 : 160 с
ГРНТИ    ББК
17    Ш407

Рубрики: Филологиялык илимдер — Адабият таануу — Көркөм котормо — тарыхы

Доп. точки доступа:

  • Акматалиев, А\ред.\
  • Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети (Бишкек)

Имеются экземпляры в отделах:

  • всего 1 : АРХ (1)
  • Свободны: АРХ (1)

Бул эмгекте кыргыз кѳркѳм котормосунун жаралышы жана өнүгүшү тууралуу кыскача маалымат жана анын башатында турган, калыптанышына ѳз салымын кошкон бир нече таланттуу котормочулардын чыгармачылык портреттери бери лет.

Окуу китеби котормо теориясы жана практикасы боюнча жаралган алгачкы эмгектердин бири. Ал жогорку окуу жайларынын мугалимдерине, аспиранттарга жана студент-терге арналат.

Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *