6 файлов 4 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК Учебник для 4 класса школ с кыргызским языком обучения Н. П. Задорожная, Ч. М. Мусаева, Г. К. Таирова

Данный учебник разработан в соответствии с принятыми образовательными стандартами по изучению русского языка как второго (неродного) языка. В нём реализуется коммуникативный метод обучения языку. При разработке учебника был учтён лексический минимум русского языка для 4 класса кыргызской школы.

МЕКЕН ТААНУУ 4-КЛАСС Е. А. Бухова, О. В. Солошенко, Е. П. Шаповалова

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Бул окуу куралы мектеп программаларынын талаптарына жооп берет жана окуучулардын Жер, Аалам, адамзат жөнүндөгү билимдин өнүгүшүнө ак-тивдүү катышууга шарт түзөт.

МУЗЫКА Башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу китеби М. КАСЕЙ, К. Ж. ШАМБЕТОВА, А. М. ШАКИРОВА

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Музыка.Башталгыч мектептин 4-кл. үчүн окуу китеби / М. Касей, К. Шам бетова, А. Ша кирова. –Б.: Билим-компьютер, 2015. – 120 б., илл.

КЫРГЫЗ ТИЛИ 4-КЛАСС Б. С. Чокошева, А. Р. Акунова

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Жалпы билим берγγчγ орто мектептериндеги окутуу кыргыз тилинде жγргγзγл-гөн 4-класстын окуучулары γчγн «Кыргыз тили» окуу китеби башталгыч мектептин куррикулумуна негизделип тγзγлдγ. Окуу…