24 файлов Филология Страница 2 / 3

С. Ибрагимов Тил илиминин негиздери. Бишкек, 2000г

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Кырг/Ш10/И15 Ибрагимов, Сүйүнбек. Тил илиминин негиздери : ЖОЖ студ. үчүн / С. Ибрагимов. — Б. : «РАРИТЕТ», 2000. — 202 б. —…

Р.З. Кыдырбаева К. Асаналиева, Кыргыз адабий илиминин терминдер сѳздүгү

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Кырг/Ш5(2=Ки)/К97 Кыдырбаева, Р. З. Кыргыз адабий илиминин терминдер сөздүгү : словарь / Р.З. Кыдырбаева, К. Асаналиев ; КУИА, БГУ. — Б. :…

К.Дыйканов, С.Кудайбергененов Кыргыз тилинин морфологиясы. 1957ж.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Кырг.09/ Д 87 Дыйканов , К Кыргыз тилинин морфологиясы : кол жазма укугунда / К Дыйканов . — Ф. : [б. и.],…

Ж.Шериев,А.Муратов Адабият теориясы

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Ж.Шериев,А.Муратов Адабият теориясы. Бишкек, 2004ж. Кырг/Ш4/Ш49 Шериев, Жээналы. Адабият теориясы: кырг. адабияты мугал., студ. ж-а орто мектептин окуучулары үчүн / Ж. Шериев,…

Дункаев А.Т. Кыргыз макалдарынын тексттик-коммуникативдик өзгөчөлүктөрү

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Издание в обработке. Не выдается Кырг/Ш163.25/Д83 Дунканаев, А. Т. Кыргыз макалдарынын тексттик- коммуникативдик өзгөчөлүктөрү / А. Т. Дунканаев ; К. Тыныстанов атын.…

Дуйшеев Жумакадыр АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ФОНЕТИКА БӨЛҮМҮ БОЮНЧА ЛЕКЦИЯЛЫК КУРСТУН ТЕКСТТЕРИ, ПРАКТИКАЛЫК САБАКТАРДЫН ЖЫЙНАГЫ Бишкек, 2010.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Издание в обработке. Не выдается Дуйшеев, Ж. Азыркы кыргыз тилинин фонетика болуму боюнча  / Ж. Дуйшеев. — Б. : [б. и.], 2010.…

Бекембай Апыш Педагогика Ош, 1993ж.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Кирг/Ч31/А76 Апыш, Бекембай. Педагогика : Окуу куралы. 1-бөлүм / Б. Апыш ; ОшМУ. — Ош : [б. и.], 1993. — 108 б.…

Б.Усубалиев Антонимдер жана аларды окутуу Фрунзе, 1987ж.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Кирг/Ч426/У83 Усубалиев, Бейшенбай Шенкеевич. Антонимдер жана аларды окутуу : Мугалим. ж-а филол.-студ. үчүн / Б.Ш. Усубалиев. — Ф. : Мектеп , 1987.…

Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерктери Фрунзе, 1988 ж.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Кырг/Ш5(2=Ки)/А44 Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерктери / КыргССР ИА, Тил ж-а адабият ин-ту ; Редкол.; К. Асаналиев, (баш. ред.), С. Байходжаев, Ж. Таштемиров…