73 файлов Филологические науки Страница 8 / 8

Диссертации по филологии

Айшен Кожа Түрк, кыргыз тилдериндеги эмоционалдык-экспрессивдик маанини туюндуруучу тилдик каражаттар жана алардын семантикалык топтору:

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Дис… Филолог. илим. канд. 10.02.20.  К. Айшен; КНУ; (тең уюштур. Б.Н. Ельцина атындагы КРСУ)-Бишкек-2009.-212с.:  табл. ; 30 см.  — Библиогр.: с.197-212. ГРНТИ…

Абдыкеримова, Аида Эсенгуловна. Лингвопоэтика: статусу жана проблемалары

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Филол. илим. док-ру. дис. …: 10.02.01 / А. Э. Абдыкеримова ; К.Тыныстанов атын. Ысык-Көл мамлекеттик ун-ти. — Каракол, 2008. — 320 б.…

Абдубалиева Бактыгүл Жумакадыровна. Түрк элдеринин макалдарынын жалпылыктары жана өзгөчөлүктөрү (кыргыз,алтай, хакас, тува макалдары)

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Филол. илим. канд. …дис.: 10.01.09. / Б. Ж. Абдубалиева; Илим. жет.: С.Б. Бегалиев ; Ысык-Көл мамл. ун-ти. — Каракол, 2010. — 166…