73 файлов Филологические науки Страница 4 / 8

Диссертации по филологии

Муратбаева кызбурак Назаркуловна. Көркөм чыгармадагы автордун жана каармандын ички кеби

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Филология илими Баяндама: Кыргыз тил илиминде тилдик категорияларды иликтөөдө фонетикалык, лексикалык, грамматикалык бирдиктерди сыпаттоо, териштирү негизги орунга коюлуп келе жатат. Ал…

Мырзажанова Гүлзад Бердибековна. «Көкүл» баатырдык жомогундагы архаика-мифологиялык салттуулуктун сакталышы

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Филология илими Баяндама: Теманын актуалдуулугу жана изилдөөнүн предмети Элдин көркөм мурасынын орчундуу бир бөлүгүн эпикалык чыгармалардын ичиндеги архаикалык баатырдык эпостор же…

Максутова Бегайым Борукуловна. Функциональные особенности фразеологических единиц русского и кыргызского языков (на материале периодических изданий Кыргызстана)

Рубрики: Филологические науки – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание Описание: Общественно-политические процессы — демократизация, распад СССР и приобретение независимости Кыргызской Республикой – повлекли определенные изменения в языке современной прессы. И в настоящее время язык периодических изданий все заметнее влияет на литературную норму. Несмотря на то, что текст газеты в последнее время привлекает внимание многих исследователей,…

Мусаева Т. Кыргыз тилиндеги варианттуулук категориясы, варианттар проблемасы

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Филология илими — Кыргыз тилиндеги сөз варианттарынын түрлөрү Баяндама: Тил – үзгүлтүксүз кыймылда болуп, өнүгүп-өзгөрүп турган кубулуш. Динамикалуулук тилдин табият-жетесине, маңызына…

Мурзахмедова Гульнара Мурзалиевна. Историческая романистика Толегена Касымбекова и ее место в развитии жанра

Рубрики: Филологические науки  – кыргызская литература Описание: Актуальность исследования определяется тем, что во все времена особенно пристальный интерес к историческому материалу возникал тогда, когда в жизни народа, государства наступали серьезные, затрагивающие все слои общества изменения, глобальные социально- – политические и экономические перемены. Это было не просто субъективное желание писателей. А эЭто был своего рода социальный…

Конурбаева Роза Эсенамановна. “Codex cumanicus” (хііі-хіv К.) жазма эстелигинин кыргыз тилине катышы.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Филологические науки Баяндама: Кыргыз тили түрк тилдеринин ичинен кыргыз-кыпчак тобуна кире тургандыгы белгилүү. Мындай бөлүштүрүү генеалогиялык жактан топторго ажыратуунун принциптерине жараша,…

Өсүбекова Гүлзат Темировна. Ашым Жакыпбековдун чыгармачылык изденүүсү

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Филология илими — Кыргыз адабияты Баяндама: Коомдун адабиятка болгон кызыгуусу солгун тартып бараткан XXI кылымдын босогосунда кыргыз адабияты да өзүнүн кризистүү…

Осмонова Жусакан. Кыргыз фразеологиясынын негизги маселелери

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Филология илими -– Кыргыз тили Баяндама: Фразеологизмдер өзгөчө тил бирдиги катары М.В.Ломоносовдун мезгилинде изилдене баштаганы менен, ошол кезден тартып, XIX кылымдын…

Шамшиева Махабат Салимбековна. Лейлек топонимиясы

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики:  Филология илими Баяндама: Лейлек району — Кыргыз Республикасынын Түштүк-Батышында жайгашкан регионалдык аймак, тагыраак айтканда, азыркы Баткен облусунун батышындагы Тажик жана Өзбек…

Нармырзаева Курманжан Жыргалбаевна. Ч.Айтматовдун чыгармаларынын тилинин морфологиялык стилистикасы (Атооч сөз түркүмдөрүнүн материалында)

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Филология илими — кыргыз тили Баяндама «Элди түбөлүк эл кылып турган – анын тили», — деген Ч.Айтматов. Жазуучунун жеке стилин, чыгармачылык…