С.Кудайбергенов Сын атооч, сан атооч жана буларды мектепте окутуу. Фрунзе 1960ж

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Жогорку класстарда кыргыз тилинин айрым маселелерин саат боюнча бөлүштүрүп өтүүнүн же аны окутуунун жалпы методикасы сыяктуу жарыкка чыккан адабияттар азырынча ѳтѳ эле аз. Бирок Институттун планы боюнча алар иштелмекчи жана иштелип да жатат.

Институтта «Мектептерде морфологияны үйрөнүү» деген тема пландаштырылган. Бул китепче — ушул темадагы иштин бир сериясы, V—X класстын мугалимдери үчүн арналат. Китепче «Мугалимдер үчүн материал» жана «Методикалык кѳрсѳтмѳ» деген эки бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмүндө мугалим үчүн сан атооч жана сын атооч жөнүндөгү жалпы маселер,экинчи бөлүмүндѳ бул темалардын материалын кандайча жол менен окуучуларга жеткиликтүү формада берүү үчүн методикалык жалпы кѳрсѳтмѳ берилет. Ушул принципте сѳз түркүмдөрүнүн калгандары да улантылмакчы.

Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *