Мурзаибраимова Бибисара Бекмаматовна. Орто мектепте заттардын электромагниттик касиеттерин окутуу методикасы

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Рубрики: Педагогика илими — окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика)

Баяндама:

Бүгүнкү биз жашап турган коом билимдүү  илимдин жаңы жетишкендиктерин түшүнүп пайдалана алган жана жарата билген, өз өлкөсүнүн өнүгүшүнө салым кошо ала турган адистерге муктаж. Мындай адистерди даярдоодо билим берүүдөн башка күчтүү каражат жок болгондуктан, жаш муундарга коомдун талабына ылайык билим берүү жана аларды бүткүл адамзаттын руханий байлыктарынын негизинде тарбиялоо билим берүү системасынын негизги милдети. Анын негизги элементтеринин бири жаштарга табигый-математикалык, анын ичинде физикалык билим берүү болуп эсептелет.
Физика предметинин окуучуларга билим жана тарбия берүүдөгү ролу чоң. Бул туурасында белгилүү академиктер А.М.Прохоров ж.б. [176] «Мектепте физикадан кеңири билим алган адистер жаңы техникалык багыттарды өз алдынча өздөштүрүп, анда жигердүү эмгектенүү менен эле чектелбестен, «физикалык» ой жүгүртүүгө, ар кандай маселени жеңил чечүүгө жөндөмдүү болот», дешсе, методист-изилдөөчүлөр Г.С.Ковалева ж.б. [90] «Физика боюнча окуучулардын билим сапаты алардын жалпы табигый-математикалык предметтер боюнча билим деңгээлин баалоого жана орто мектепте табигый билим берүүнүн өзгөчөлүктөрүн изилдөөгө мүмкүндүк берет» — деп бекемдешет.
Жаратылыштагы физикалык кубулуштар заттардын тиешелүү касиеттеринен көз каранды болгондой эле электр кубулуштары заттардын электромагниттик касиеттерине байланыштуу. Бирок, окуучулардын заттардын электромагниттик касиеттери боюнча билим сапаттары талаптагыдай эместиги жана орто мектепте заттардын касиеттерин окутуунун методикасы боюнча чечүүнү талап кылган маселелер арбын экени биз тараптан жүргүзүлгөн констатациялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарында белгилүү болду. Мисалы, окуучулар заттардын электромагниттик касиеттери жөнүндө берилген суроо¬лорго жооп берүүдө электрдик каршылык, салыштырма каршылык, электр сыйымдуулугу, электр өткөрүмдүүлүк, диа-, пара-, ферромагнетик сыяктуу заттардын саналуу касиеттерин атоо менен гана чектелишкен. Алар жөнүндө кеңири түшүнүк бере алышкан эмес жана аларды ар түрдүү жагдайларда колдонууну да билишпейт.
Ошондой эле, аталган касиеттердин негизин түзгөн электр заряды, электр талаасы, электр тогу, магнит, магнит талаасы, электромагниттик талаа сыяктуу түшүнүктөрдүн заттын касиетин мүнөздөөчү илимий түшүнүктөр катары маңызын ачып бере алышпайт. Мында окуучулардын аталган түшүнүктөрдү үстүртөн гана өздөштүрүп, алардын маңызын терең билбегендиги, түшүнүктөрдүн байланыштарын жана айрымачылыктарын так элестете алышпагандыктары ачык байкалат.

Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *