1061 файл Китептер Бет 16 / 107

Кыргызстандын китепканаларынан санариптелген сейрек кездешүүчү китептер. Ар кандай тематикадагы жана багыттагы китептер.

КОШОК – КЫРГЫЗ ЭЛИНИН САЛТТЫК МУРАСЫ

Жыйнакта “Кыргызстан-Сорос” Фондунун каржылоосу менен Кыргызстандын түштүк регионунда жайгашкан Ош жана Жалал–Абад облустарынын райондорунда жашаган, ар түркүн курактагы жана кесиптеги адамдардан топтолгон материалдардын негизинде кыргыз элинин “кошок кошуу” боюнча салттык мурасы, кошоктордун өзгөчөлүктөрү аныкталып, ага илимий баа берилет. Материалдардын жыйнагы жогорку жана орто окуу жайларында окуган студенттер, мектеп окуучулары үчүн кыргыз элинини тарыхын, этнографиясын, салттык кошок кошуу маданиятын…