1061 файл Китептер Бет 105 / 107

Кыргызстандын китепканаларынан санариптелген сейрек кездешүүчү китептер. Ар кандай тематикадагы жана багыттагы китептер.

Бартольд В. Киргизы Фрунзе, Киргизгосиздат, 1927г.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. К/09/Б 264 Бартольд, Василий Владимирович. Киргизы : (Исторический очерк) / В.В. Бартольд. — Фрунзе : Киргизгосиздат, 1927. — 57 с : портр. ; 26…

Б.Усубалиев Антонимдер жана аларды окутуу Фрунзе, 1987ж.

Кирг/Ч426/У83 Усубалиев, Бейшенбай Шенкеевич. Антонимдер жана аларды окутуу : Мугалим. ж-а филол.-студ. үчүн / Б.Ш. Усубалиев. — Ф. : Мектеп , 1987. — 144 б. — Библиогр.: б. 143-144 (33 аталыш). — Б. ц. ГРНТИ    ББК 14.25.09    Ч426 Рубрики: Билим берүү — Кыргыз тили — Окутуунун методикасы Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АРХ…

Б.Джамгерчинов Очерки политической истории Киргизии 19 века Фрунзе, 1966г.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. К/9(с)к/Д40 К/09/Д40 Джамгерчинов, Бегималы. Очерки политической истории Киргизии ХIX века / Б Джамгерчинов. — Ф. : Кыргызстан, 1966. — 429 с ; 21 см.…

Б.Джамгерчинов Киргизы в эпоху Ормон-Хана Бишкек, 1998г.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. К/Т3(2Ки)/Д40 Джамгерчинов, Бегимаалы Джамгерчинович. Киргизы в эпоху Ормон-Хана = Кыргыздар Ормон-Хан доорунда / Б.Дж. Джамгерчинов ; Кирг. фил. АН. СССР, Труды ин-та языка, лит.…

Д. Абдылдаев. Алпамыш: казак эпосу Фрунзе, Мектеп, 1965 ж.

Кырг. 09/А-51; Кирг/А51 Алпамыш: казак эпосу / Котор. Д. Абдылдаев. — Ф. : Мектеп , 1965. — 132 б. — Б. ц. Сохранность документа: Экз. в отл. состоянии Xарактеристики экземпляра: картон (cardboard) ; бумага ; подлинник ГРНТИ  17.71.91 Рубрики: Филологиялык илимдер — Фольклор — Эпостор — Казахстан Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОРОЦИ…

Алишер Навои Фархад менен Ширин Фрунзе, 1962 ж.

Кирг/Н15 Навои, Алишер. Фархад менен Ширин / А. Навои; Котор. С. Шимеев. — Ф. : Кыргызмамбас, 1962. — 431 б. — Б. ц. ГРНТИ  17.82 Рубрики: Филологиялык илимдер — Кыргыз адабияты — Көркөм адабият Доп. точки доступа: Шимеев, С.\котор.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АРХ (1) Свободны: АРХ (1) Бул орто кылымда жашаган…

Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерктери Фрунзе, 1988 ж.

Кырг/Ш5(2=Ки)/А44 Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерктери / КыргССР ИА, Тил ж-а адабият ин-ту ; Редкол.; К. Асаналиев, (баш. ред.), С. Байходжаев, Ж. Таштемиров ж. б. — Ф. : Илим , 1988. — 653 б. — Б. ц. ГРНТИ    ББК 17    Ш5(2=Ки) Рубрики: Филологиялык илимдер — Адабият таануу — Кыргыз адабияты Доп. точки доступа: Асаналиев, К.\ред.\ Кыргыз…

Абдувалиев И. Этимология жана лексикография Бишкек, 2007 ж.

Кырг /Ш163.25/А14 Абдувалиев, Ибраим. Этимология жана лексикография: монография / И. Абдувалиев ; Жалалабат мамл. ун-ти. — Б. ; Жалалабат : [б. и.], 2007. — 144 б. ; 20 см. — Библиогр.: б. 114-121 . — ISBN 978-9967-433-13-7 : Б.ж. ГРНТИ    ББК 16    Ш163.25-032 Ш163.25-4 Рубрики: Филологиялык илимдер — Алтай тилдери — Түрк тилдери — Кыргыз…

А.С.Кожогелдиев К.М.Кожогелдиева Педагогикалык психология Бишкек, 2011ж.

Кырг/Ю98/К58 Кожогелдиев, А. С. Педагогикалык психология : Окуу куралы / А. С. Кожогелдиев, К.М. Кожогелдиева. — Б. : Айат, 2011. — 110 б. ; 20 см. — Библиогр.: б. 103-108. — ISBN 978-9967-443-73-0 : Б.ж. ГРНТИ    ББК 15    Ю984.0я73-1 Рубрики: Психологиялык илимдер — Педагогикалых психология Доп. точки доступа: Кожогелдиева, К.М. Имеются экземпляры в отделах: всего…

А.Н.Бернштам Мазар Манаса Фрунзе, 1946

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. К/09/Б516 Бернштам, Александр Натанович. Мазар Манаса / А. Н. Бернштам. — Фрунзе : Киргосиздат, 1946. — 12 с. — (Памятники архитектуры Киргизстана : науч.-попул.…