1020 файл Китептер Бет 102 / 102

Кыргызстандын китепканаларынан санариптелген сейрек кездешүүчү китептер. Ар кандай тематикадагы жана багыттагы китептер.

Абдыкеримова, Аида Эсенгуловна. Лингвопоэтика: статусу жана проблемалары

Филол. илим. док-ру. дис. …: 10.02.01 / А. Э. Абдыкеримова ; К.Тыныстанов атын. Ысык-Көл мамлекеттик ун-ти. — Каракол, 2008. — 320 б. ; 30 см. — Библиогр.: б. 307-320 ГРНТИ 17 Рубрики: Филологиялык илимдер — Кыргыз тили Мазмуну: Лингвопоэтика жана анын статусу Поэтикалык фонетика Поэтикалык синтаксистин маселелери Поэтикалык семантика жана анын айрым маселелери Айрым терминдердин…

Абдубалиева Бактыгүл Жумакадыровна. Түрк элдеринин макалдарынын жалпылыктары жана өзгөчөлүктөрү (кыргыз,алтай, хакас, тува макалдары)

Филол. илим. канд. …дис.: 10.01.09. / Б. Ж. Абдубалиева; Илим. жет.: С.Б. Бегалиев ; Ысык-Көл мамл. ун-ти. — Каракол, 2010. — 166 с. ; 30см. — Библиогр.: б.159-166 ГРНТИ 17 Рубрики: Филологические науки — Фольклористика Мазмуну: Байыркы башаттар. Кыргыздардын алтай, хакас, тува элдери менен болгон тарыхый байланыштары жана макалдары. Баяндама: Тарыхта аты эң эрте аталган…

Абдибаитов, Шарабидин Аширалиевич. — Определение условий образования провалов земной поверхности при подземной разработке рудных месторождений Кыргызстана

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Дис. канд. техн. наук : 25.00.20. / Ш.А. Абдибаитов; Науч. рук.: К.Т. Тажибаев ; Ин-т геомеханики и освоении недр. — Б., 2010. — 145…

А.Н.Бернштам Археологический очерк северной Киргизии Фрунзе, 1914

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.   К/09/Б516 Бернштам , Александр Натанович. Археологический очерк Северной Киргизии / А. Н. Бернштам . — Фрунзе : Изд. ком. наук СНК КиргССР, 1941.…

А.Н. Бернштам Кенкольский могильник. Выпуск 2.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. А.Н. Бернштам   Кенкольский могильник. Выпуск 2.  Ленинград, 1940 К / 09 / Б 529 Бернштам, А. Н. Кенкольский могильник [Текст] : арх. экспедиции Гос.…

Кыргыз тили : Жогорку окуу жайынын Жогорку окуу жайынын филология факультетинин сырттан окуучу студенттери үчүн Фрунзе, Мектеп , 1990ж.

  Кирг/Ш163.25/И50 Иманов, Акеш. Кыргыз тили : ЖОЖдун филол. фак. сырттан окуучу студ. үчүн / А. Иманов, . — Ф. : Мектеп , 1990. — 352 б. — Б. ц. ГРНТИ ББК 16 Ш163.25 Рубрики: Филологиялык илимдер — Алтай тилдери — Түрк тилдери — Кыргыз тили Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АРХ (1)…

Азыркы кыргыз тили: Тил илиминен маалымат, фонетика, графика, орфография, лексикология. 1-бөлүк

Азыркы кыргыз тили: Тил илиминен маалымат, фонетика, графика, орфография, лексикология. 1-бөлүк Бишкек, 1996ж. Кырг/Ш163.25/Ж24 Жалилов, Абдиманап. Азыркы кыргыз тили: Тил илиминен маалымат, фонетика, графика, орфография, лексикология. 1-бөлүк / А. Жалилов. — Б. : [б. и.], 1996. — 232 б. — («Кыргыз Республикасында гуманитардык билим берүүнү өзгөртүү» Програмасы). — Библиогр.: б. 224-225. — ISBN 5-655-01088-7 : Б. ц.…

А.Г.Зима Киргизия накануне Великой Октябрьской Социалистической революции Фрунзе, 1959г.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.   09 а/З-62 Зима , Анна Гавриловна. Киргизия накануне Великой Октябрьской Социалистической революции [Текст] : историческая литература / А. Г. Зима . — Ф.…

Алимбеков А. Кыргыз этнопедагогикасы Бишкек-1996

Кырг/Ч34/А50 Алимбеков, Акматали. Кыргыз этнопедагогикасы : Окуу куралы / А. Алимбеков; Жооп. ред. С. Иптаров ; Кырг. билим берүү ин-ту. — Б. : [б. и.], 1996. — 68 б. — Б. ц. ГРНТИ    ББК 14    Ч34 Рубрики: Билим берүү — Жалпы педагогика — этнопедагогика Доп. точки доступа: Иптаров , С.\ред.\ Кыргыз билим берүү институту (Бишкек)…

Алиев А. Мухаммед Бабур — личность эпохи Среднеазиатского Ренессанса

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. К/Т3(2А/Э)/А50 К/09/А50 Алиев, Асилбек. Мухаммед Бабур — личность эпохи Среднеазиатского Ренессанса  : монография / А. Алиев ; Гос. дирекция «Ош-3000». — Б. : АО…