11 файл Айыл чарба илимдери

Айылчарба илими тууралуу диссертациялар

Беков Торогул Ниязович. Механизмы регулирования взаимодействий в сфере агробизнеса кыргызской республики

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) Описание: Актуальность темы диссертации. С началом земельной и аграрной реформы в…

Медербекова Махабат Сталбековна. Айыл чарба илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертация 06.02.01 – Айыл чарба малдарын өстүрүү, селекциясы, генетикасы жана аларды көбөйтүү

Рубрики: Айыл чарба илими  – Айыл чарба малдарын өстүрүү, селекциясы, генетикасы жана аларды көбөйтүү Баяндама: Кыргыз Республикасынын- климаттык жаратылыш шарты, мал чарбачылыгын өстүрүүгө жана республиканын окумуштуулары түзгөн жаъы породалардын түрүн өнүктүрүүгө ыъгайлашкан. Уй чарбасы-Кыргызстандын мал чарбачылыгынын ичинен бирден бир алдынкы тармак болуп саналуу менен, анын негизги максаты адамдар үчүн өтө баалуу азык-түлүктөрдү, өнөр жайлар үчүн…