1 файл Саясий илимдер

Орунбеков Бакытбек Орунбекович. Коомду кайра куруу шартындагы саясий партиялар: орду, маңызы жана келечеги

Рубрики: Саясат таануу илими — Саясий инситуттар, процесстер жана технологиялар Баяндама: Кыргыз Республикасынын саясий системасынын абдан маанилүү бөлүгүн саясий партиялар түзүп турат. Азыркы кездеги кыргыз коомундагы ички саясий процесстердин жүрүшүндө саясий партиялар абдан зарыл субъектке айлануу учурун башынан өткөрүүдө. Саясий партиялардын санын абдан көбөйүшү жана алардын ишмердүүлүгүнүн кеңейиши кокусунан болгон көрүнүш эмес. Жалпысынан эле партиялардын…