36 файл Педагогикалык илимдер

Ткачёва Светлана Анатольевна. Подготовка студентов педагогических направлений к воспитательной работе в школе в новых социокультурных условиях

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Педагогические науки — общая педагогика, история педагогики и образования Описание: Каждая переходная эпоха сопровождается переосмыслением общественных и государственных ценностей и, как следствие, появляются…

Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна. Математиканы окутуу процессинде окуучуларга эстетикалык таалим-тарбия берүүнүн илимий -методикалык негиздери

Рубрика: Педагогика илимдери Баяндама: Изилдөөнүн актуалдуулугу. Жалпы билим берүүнүн максатына ылайык окутуу процессинде окуучуларга билим берүү менен катар тарбиялоо дагы орчундуу орунду ээлей тургандыгы белгилүү. Окуу — тарбия процессинин системасында эстетикалык таалим — тарбия берүүнүн дагы өзүнүн алган орду бар, себеби ал окутуу процессинде окуучулардын предметке болгон кызыгууларын арттыруучу потенциалга ээ. Окутуу процессинде балдарга эстетикалык…

Байсеркеев Аскарбек Эсенович. Жаңы типтеги мектептерде физиканы окутууда окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү технологиясы

Рубрика: Педагогика илими — Окутуу жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) Баяндама: Изилдөө ишинин актуалдуулугу. Коомдук мамилелердеги жана эмгектин мүнөзүндөгү социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр – экономика, илим, техника, билим берүү менен социалдык шарттардын рухий өнүгүүсүнүн тыкыс байланышын талап кылууда. Мамлекеттердин өнүгүшүнүн дүйнөлүк тажрыйбасы күбөлөндүргөндөй алардын күч-кубаттуу экономикага ээ болушунун эң маанилүү шарттарынын бири, билим берүүнүн деңгээлин көтөрүү.…

Султанбеков Шербек Черикчиевич. Аккредитация как одна из форм контроля качества высшего образования общая педагогика, история педагогики и образования

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Педагогические науки — общая педагогика, история педагогики и образования Описание: Современный этап развития кыргызстанского общества характеризуется развитием рыночных отношений, которые привели к глубоким…