4 файл Физика

диссертации по физике

Байсеркеев Аскарбек Эсенович. Жаңы типтеги мектептерде физиканы окутууда окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү технологиясы

Рубрики: Педагогика илими – окутуу жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) Баяндама: Изилдөө ишинин актуалдуулугу. Коомдук мамилелердеги жана эмгектин мүнөзүндөгү социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр – экономика, илим, техника, билим берүү менен социалдык шарттардын рухий өнүгүүсүнүн тыкыс байланышын талап кылууда. Мамлекеттердин өнүгүшүнүн дүйнөлүк тажрыйбасы күбөлөндүргөндөй алардын күч-кубаттуу экономикага ээ болушунун эң маанилүү шарттарынын бири, билим берүүнүн деңгээлин көтөрүү.…

Мурзаибраимова Бибисара Бекмаматовна. Орто мектепте заттардын электромагниттик касиеттерин окутуу методикасы

Рубрики: Педагогика илими — окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) Баяндама: Бүгүнкү биз жашап турган коом билимдүү  илимдин жаңы жетишкендиктерин түшүнүп пайдалана алган жана жарата билген, өз өлкөсүнүн өнүгүшүнө салым кошо ала турган адистерге муктаж. Мындай адистерди даярдоодо билим берүүдөн башка күчтүү каражат жок болгондуктан, жаш муундарга коомдун талабына ылайык билим берүү жана…

Мамытбеков Уланбек Кыдырович. Радиационные примесные дефекты в кристаллах KNaSO4,Cr6+ и Cu2

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Физико-математические науки — Физика конденсированного состояния Описание: Актуальность темы. Парамагнитные центры, создающиеся под действием ионизирующих излучений в примесных кристаллах сложных сульфатов щелочных металлов,…

Ташкулов Куштарбек Добурбекович. Фото и термостимулированные ионные процессы распада радиационных дефектов в щелочно-галоидных кристаллах.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Физика описание: Актуальность темы. Радиационная физика щелочно-галоидныхкристаллов (ЩГК) в настоящее время охватывает большое число экспериментальных и теоретических исследований. Это связано с важной ролью…