Калык, Осмонкул. «Залкар акындар» сериясы. (7 том). Бишкек — 2015г