24 файлов Филология

КОШОК – КЫРГЫЗ ЭЛИНИН САЛТТЫК МУРАСЫ

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Жыйнакта “Кыргызстан-Сорос” Фондунун каржылоосу менен Кыргызстандын түштүк регионунда жайгашкан Ош жана Жалал–Абад облустарынын райондорунда жашаган, ар түркүн курактагы жана кесиптеги адамдардан топтолгон материалдардын…

Ж.Мукамбаев Джерге-Тальский говор Киргизского языка Фрунзе-1955

Киргизский народ, с помощью великого русского народа, под руководством Коммунистической партии. Советского Союза после Великой Октябрьской социалистической революции стал самостоятельной социалистической нацией и начал развивать свою национальную культуру. Языки мира развивались «от языков родовых к языкам племенным, от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальным». Такой же путь прошел в…

Э.Мамбетакунов, С.Тоялиев, А.С.Доолоталиева Азыркы табият таануунун концепцияларынын негиздери, Бишкек-2010

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Табият таануу илими өзүнүн методологиялык багыты, жалпы дүйнөлүк көз карашы, образдары жана идеялары аркылуу гуманитардык илимдердин өнүгүшүнө олуттуу таасирин дайыма тийгизип келген.…

Э.Абдулдаев, А.Супрун, Тилдин Жана Жазуунун Келип Чыгышы, Фрунзе 1965ж

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Жаратылыштын ар кандай көрүнүштөрүнө, кубулуштарына байланыштуу кѳп кырдуу башка суроолор сыяктуу эле адам баласынын тили жана анын кантип чыккандыгы жөнүндөгү суроо да…

Т.Карашев, Т.Т.Карашева Жалпы физика курсу (Механика), Бишкек-1997ж

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Жалпы физика курсу боюнча жогорку окуу жайынын про-граммасынын негизинле түзүлгөн бул колдонмо студентгерге, муга-лимдерге жана ѳз алдынча билимин өркүндөтүүчүлөргө сунуш кы-лынат. Колдонмону…

Т.Аширбаев,К.Нармырзаева Тил илимине киришүү. Бишкек-2003ж

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. «Тил илимине киришүү» курсу жогорку окуу жайларынын  гуманитардык багыттагы факультеттеринде окутулат. Бул курс  келечектеги адисти — филолог мугалимди, тилдерди үйрөнүүгө теориялык жактан…

Саясат таануу илими : Окуу китеби / М. Т. Артыкбаев, А. Артыкбаев, И. Анарбек уулу

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Издание в обработке. Не выдается Кырг/Ф/С22 Саясат таануу илими : Окуу китеби / М. Т. Артыкбаев, А. Артыкбаев, И. Анарбек уулу ж.…

Садыков Абдыкадыр Кыргыз көркөм котормо тарыхынын кыскача курсу. Бишкек, 2005ж

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Издание в обработке. Не выдается Кырг/Ш40/С14 Садыков, Абдыкадыр. Кыргыз көркөм котормо тарыхынын кыскача курсу : научное издание / А. Садыков; Жооп ред.…

С.Үсөналиев, С. Иманалиев Кыргыз тилинин справочниги. Бишкек, 2004ж

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Кырг/ Ш163.25/ Ү32 Кырг/09а/Ү32 Үсөналиев, С. Кыргыз тилинин справочниги : Тил илими, лексика, фонетика, морфология, сөз жасоо, орфография, пунктуация, жазуу, синтаксис, байланыштуу…

С.Кудайбергенов Сын атооч, сан атооч жана буларды мектепте окутуу. Фрунзе 1960ж

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Жогорку класстарда кыргыз тилинин айрым маселелерин саат боюнча бөлүштүрүп өтүүнүн же аны окутуунун жалпы методикасы сыяктуу жарыкка чыккан адабияттар азырынча ѳтѳ эле…