52 файлов Для 1-ых классов

Менака. Айырма. Бишкек — 2021

Автор: Менака Сүрөтчү: Ажит Нараян, Риджута Гате, Винаяк Варма, Хари Кумар Наир, Мегха Вишванат, Сунайна Коэльо, Нина Сабаня, Джитин Джейкоб, Раджив Айпе жана Прия Курьян Которгон жана адаптациялаган: Марлэн Матназаров