Ж.Жумалиева Жаш курак психологиясы

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Кырг/Ю93/Ж88
Жумалиева, Ж.
Жаш курак психологиясы : Окуу куралы / Ж. Жумалиева ; И. Арабаев атын. КМПУ. — Б. : [б. и.], 1999. — 253 б. — Библиогр.: б. 245-249 (81 аталыш). — ISBN 9967-506-16-4 : Б. ц.
ГРНТИ ББК
15.31 Ю93

Рубрики: Психологиялык илимдер — Психология — Жаш курак мезгили

Доп. точки доступа:
И. Арабаев атын. Кыргыз Мамлекеттик Педагогикалык Университети (Бишкек)

Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : АРХ (1)
Свободны: АРХ (1)

Бул окуу куралы жаш курак психологиясынын программасынын негизинде түзүлдү. Баланын терөлгөн күнүнөн тартып узак жашоо мезгилин камтыйт жана психиканын өнүгүү, өзгөрүү проблемалары каралды.

Окуу куралы педагогикалык университеттин студенттерине, мектепке чейинки мекемелердин тарбиячыларына жана мугалимдерге арналат.

Жаш курак психологиясы педагогикалык жогорку окуу жайларында милдеттүү окутуулуучу сабактардын катарына кирет. Бул ки-теп «Вопросы психологии» журнальнын 1998 № 5 санында жаңы иштелип чыккан программанын негизинде жазылды. Мындай окуу куралдын бүгүнкү күндө зарылчылыгы жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн кыргыз тилинде белгиленген окуу китебинин жокту-гу менен түшүндүрүлет.

Жогорку окуу жайларында студенттерге лекция окуп жана прак-тикалык сабак еткөрүүдө алардын орус тилинде психологиялык ада-бияттарды жана терминдерди өздөштүрүүсүндө көптөгөн кыйынчы-лыктар байкалды. Ошондуктан жаш курак психологиясы боюнча кыргыз тилинде түзүлгөн окуу куралы студенттердин программалык матери-алдарды терең өздөштүрүүсүнө, комок корсотот деген ойдобуз.

 

Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *