Н.И. Матузов, А.В. Малько, Мамлекет жана укук теориясы. Москва, 2007ж

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Кырг/Х0/А40
Акматалиев, Алмазбек.
Мамлекет жана укук теориясы : ЖОЖ үчүн окуу-усулдук курал / А.А. Акматалиев,  Н.А. Акматалиева ; НМУ. — Б. : [б. и.], 2001. — 136 б. ; 20 см. — ISBN 996720-686-1 : Б.ж.
ГРНТИ    ББК
10.07    Х0я73-1

Рубрики: Мамлекет жана укук —  Мамлекет жана укук теориясы — Окуу курал

Доп. точки доступа:

  • Акматалиева, Н.А.
  • Нарын Мамлекеттик Университети (Нарын)

Имеются экземпляры в отделах:

  • всего 1 : АРХ (1)
  • Свободны: АРХ (1)

Азыркы замандагы юрист кадрларды ийгиликтүү даярдап чыгаруу үчүн, бир жагынан, билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарьгна да келген, экинчи жагынан -лекциялардын сыноодон ѳткѳн курстарына жана методикалык окуу куралдарына негизделген, ЖОЖдордун топтолгон педагогикатык тажрыйбасын, ѳлкѳдѳ жүруп жаткан өзгөрүүлөрдү, учурдагы мыйзамдарды, социалдык практиканы чагылдырган китептер талап кылынат.

Мындай талаптарды бириктирүү аракети көрүлгөн бул китептин чыгарылышынын максаты да ушул. Анда мамлекеттүүлүктү чындоого, бийлик түзүмдөрүн, федерализмдин, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун принциптерин өнүктүрүүгө багытталган акыркы өзгөртүүлөргө жана демилгелерге укуктук баа берилген.

Сунушталып жаткан китеп авторлордун жетекчилиги жана катышуусу менен даярдалган лекдиялык курстарга жана методикалык окуу куралдарына негизделген. Бул курстар жана окуу куралдары окурмандарга зарыл жана бир канча жолу басылып чыккан.

Студенттердин өздөрүнүн ойлорун эске алуу менен бул эмгекте ар бир главадан кийин конкреттүү суроолор коюлган жана материалды тереңирээк изилдөө үчүн сунушталуучу адабияттардын тизмеси берилген, эң маанилүү темаларды жана айрым теориялык жоболорду түшүндүрүүчү схемалар көрсөтүлгөн. Китепте сап алдына коюлуучу илимей аппараттын (сноскалардын) жоктугу да ушуну менен түшүндүрүлөт

Китеп негизинен биринчи курстардын студенттерине карата ылайыкташтырылган, ошопдуктан, тийиштүү маселелерди кароодо авторлор максималдуу тушүнүктүүлүккө жана жеңилдикке умтулушат, ошол эле учурда, билим алуучулардьш мамлекеттик-укуктук институттардын коомдуң турмушундагы ролу жөнүндө чыныгы билим алуу үмүгүн эске алып, негизги түшүнүктөр менен категориялардын маанисин ачып көрсөтүүдө өтө эле жөнөкөйлөштүрүлгөңдүк элементтерин колдонуудан алыс болушкан.

Акыркы жылдары айрым окумуштуулар тарабынан мамлекеттин жана укуктун жалпы теориясын өз алдынча эки илимтс — мамлекеттин теориясына жана укуктун теориясына бөлүү жөнүндө сунуштар киргизилүүдө. Аталган дисциплиналар бири-бири менен өз ара ажырагыс байланышта жана бири-бирин шарттап тургандыктан, бирдиктүү предметтин мындай бөлүнүшүн биз жасалма жана максатка ылайыксыз деп эсептейбиз. Укуктук мамлекеттен тышкары туура түшүнүү таптакыр мүмкүн эмес, а мамлекетти — укуксуз, анткени, алардын келип чыгышы, тарыхый миссиясы жана функциясы көп жагынан бирдей, алардын тамыры бир.

Ошону менен катар авторлор мамлекеттин проблемалары студент-юристтердин укуктун маңызын жана милдетин тереңирээк түшүнүүсү үчүн зарыл болгон деңгээлде гана каралышы керек деген пикирге кошулушат, себеби, алардьш кесиби дал ушул укук, мыйзамдар менен байланыштуу.

Китептин мазмунуна, анын айрым программалык жана жаңы темаларына Саратов мамлекеттик укук академиясында калыптанган илимий мектептер ѳз таасирин тийгизди.

Авторлор бул чыгарылышка кѳмѳк көрсөткөндүгү үчүн китептин рецензентгери юридика илимдеринин доктору, профессор М.Н. Марченкого жана юридика илимдеринин доктору, профессор С. А. Комаровго ыраазычылык билдирет.

 

Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *