148 файлов Школа Страница 9 / 15

Раздел с материалами от Министерства образования Кыргызской республики. Учебники и прочие материалы используются в учебном процессе в школах Кыргызстана.

МУЗЫКА 4-класс М. Касей, К. Шамбетова, А. Шакирова

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Бул мугалимдерге арналган усулдук колдонмодо М. Касей, К. Шам бе това, А. Шаки-рова, Б. Эсенгуловдор тарабынан «Музыка» боюнча түзүлгөн окуу программасынын жана…

МУЗЫКА Башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу китеби М. КАСЕЙ, К. Ж. ШАМБЕТОВА, А. М. ШАКИРОВА

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Музыка.Башталгыч мектептин 4-кл. үчүн окуу китеби / М. Касей, К. Шам бетова, А. Ша кирова. –Б.: Билим-компьютер, 2015. – 120 б., илл.

КЫРГЫЗ ТИЛИ 4-КЛАСС Б. С. Чокошева, А. Р. Акунова

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Жалпы билим берγγчγ орто мектептериндеги окутуу кыргыз тилинде жγргγзγл-гөн 4-класстын окуучулары γчγн «Кыргыз тили» окуу китеби башталгыч мектептин куррикулумуна негизделип тγзγлдγ. Окуу…

КЫРГЫЗ ТИЛИ жана ОКУУ 4-класс Р. К. Буйлякеева, З. К. Момункулова, А. Р. Алыпсатарова

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Бул окуу китеби окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 4-классынын окуучуларына арналат. Окуу китеби азыркы учурдагы билим берүү жаатындагы жаңы ыкмалардын негизинде…

КЫРГЫЗ ТИЛИ жана ОКУУ Окутуу 4-класс Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо Р. К. Буйлякеева, З. К. Момункулова, А. Р. Алыпсатарова

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Бул методикалык колдонмо окуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилин окутууга арналган. Методикалык колдонмону түзүүдө авторлордун көп жылдык тажрыйбалары жана КМШ өлкөлөрүнүн…

КЫРГЫЗ ТИЛИ 4-класс Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо. Б. С. Чокошева, А. Р. Акунова, С. Ш. Шаелдаева

Бул методикалык колдонмо орто мектептердин 4-классынын мугалимдерине арналат. «Кыргыз тили» окуу китеби менен эриш-аркак пайдаланылып, сабактардын натыйжалуулугун арттырып, окуучулардын билимин өркүндөтүү ыкмалары сунушталат.

ЖАҢЫ КИРГЕН АТООЛОРДУН ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА ТҮШҮНДҮРМӨ СӨЗДҮГҮ

Автор: Мусаева Толкун ЖАҢЫ КИРГЕН АТООЛОРДУН ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА ТҮШҮНДҮРМӨ СӨЗДҮГҮ Cөздүк четтен кирген сөздөрдүн түшүндүрмө сөздүгү тибиндеги сөздүктөрдүн негизинде иштелип, акыркы мезгилдерде кыргыз тилине кирип, коомчулук тарабынан колдонулуп жүргөн 13миңге жакын чет сөзүнүн лексикалык маанисин кыргызча чечмелеп берген түшүндүрмө сөздүк катары түзүлдү. Сөздүккө кирген сөздөр, сөз тизмектери бүгүнкү күндөгү адам ишмердигинин илим-билим, техника, саясат, экономика, медицина,…

СӨЗ ВАРИАНТТАРЫ ЖАНА НОРМА

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Мусаева Т.С. М 91 Сөз варианттары жана норма. – Б.: 2015. – 176 б. ISBN 978-9967-04-623-8 Изилдөөдө кыргыз тил илиминдеги варианттуулук категориясынын…