Интернет- коммуникация жана маалымат каражаты

“Steps to Success” Коомдук Бирикмеси, Каракол ш. 2017 “Сорос — Кыргызстан” Фондунун каржылыгы менен жазылган Ачык лицензия Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная