148 файлов Школа Страница 15 / 15

Раздел с материалами от Министерства образования Кыргызской республики. Учебники и прочие материалы используются в учебном процессе в школах Кыргызстана.

Кыргыз тили: Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин жана гимназиялардын 6-класстары үчүн окуу китеби — Оңд., толукт. 3-бас.- Б.: Билим-компьютер, 2015

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Үсөналиев С. Ү -99 Кыргыз тили: Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин жана гимназиялардын 6-класстары үчүн окуу китеби — Оңд., толукт. 3-бас.-…

Информатика: Базалык курс боюнча практикалык иштер. Орто мектеп. 7 — 9-кл. үчүн.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. 2-басылышы 2006-жылы чыккан УДК 002 ББК 73 я 721 0 — 7 0 Орускулов Т. Р., Касымалиев М. У. 0 — 7…

Дүйнө тарыхы: урунттуу учурлар. XIX к. ортосунан биздин күндөргө чейин. Орто мектептин 11-кл. үчүн окуу китеби.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Жооптуу редактору: Т. Рыскулов, тарых илимдеринин кандидаты, доцент. Усулдук кецеш берген: 3. Айдаралиев, Кыргыз Республикасынын бил им берүүсүнүн отличниги. 1-басылышы 2007-жылы жарык…

Адам жана коом: Мамлекет жана укук негиздери. Орто мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби.-3-бас.,-Б.: Инсанат», 2012.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Кыргыз Республикасынын Жо-горку Кеңеши тарабынан «Кыргыз Республикасынын кѳз карандысыз-дыгы жѳнундѳ декларация» 1991-жылдын 31-августунда кабыл алынып, кыргыз элинин кылымдардан бери эцсеп жургѳн мудѳѳсу…

Ўзбек тили: Умумтаълим мактабларининг 3-синфи учун дарслик П. Қодирова, Д. Сайдуллаева — Б.: 2013.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. П. Қодирова в.б. Ўзбек тили: Умумтаълим мактабларининг 3-синфи учун дарслик/ П. Қодирова, Д. Сайдуллаева — Б.: 2013.-136 б. ISBN 978-9967-31-093-3 Қўлингиздаги ушбу…

Адабий окуу: 3-класс үчүн окуу китеби. – Б.: Полиграфбумресурсы, 2014.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Абдухамидова Б.А. ж. б. А13 Адабий окуу: 3-класс үчүн окуу китеби. – Б.: Полиграфбумресурсы, 2014. ‒ 184 б., сүрөттөрү менен. ISBN 978‒9967‒31-113-8…

Адабий ўқиш: Умумтаълим мактабларининг 3-синфи учун дарслик /А. Исманова, Т. Салимова, — Б.: 2013

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. А. Исманова в.б. И 87    Адабий ўқиш: Умумтаълим мактабларининг 3-синфи учун дарслик /А. Исманова, Т. Салимова, — Б.: 2013 — 192 б.…

С. Рысбаев, К. Ибраимова, Б. Абдухамидова Адабий окуу, 4-класс, 2015

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рысбаев С.К. ж. б. Адабий окуу: Кыргыз мектептеринин 4-класстары үчүн окуу китеби./ С. К. Рысбаев, К. Ибраимова, Б. А. Абдухамидова, – Б.:…