7 файлов 9 класс

Информатика Базалык курс 7-9 класстары

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Информатика Базалык курс 7-9 класстары

Информатика: Базалык курс боюнча практикалык иштер. Орто мектеп. 7 — 9-кл. үчүн.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. 2-басылышы 2006-жылы чыккан УДК 002 ББК 73 я 721 0 — 7 0 Орускулов Т. Р., Касымалиев М. У. 0 — 7…

Адам жана коом: Мамлекет жана укук негиздери. Орто мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби.-3-бас.,-Б.: Инсанат», 2012.

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Кыргыз Республикасынын Жо-горку Кеңеши тарабынан «Кыргыз Республикасынын кѳз карандысыз-дыгы жѳнундѳ декларация» 1991-жылдын 31-августунда кабыл алынып, кыргыз элинин кылымдардан бери эцсеп жургѳн мудѳѳсу…