Мырзалиев Ж. С. Урогениталдык инфекциялардын натыйжасында кабылдоолонгон простата безинин залалсыз гиперплазиясы менен жабыр тартышкан бейтаптардын простата безин трансуретралдык резекциялоо.