Recent articles

01/02/16

Акматалиев А.А., Акматалиева Н.А. Мамлекет жана укук теориясы

03/06/19

КОШОК – КЫРГЫЗ ЭЛИНИН САЛТТЫК МУРАСЫ

27/05/19

РАЗРАБОТКИ КЛАССНЫХ ЧАСОВ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-11 КЛАССОВ

27/05/19

6 – 11-КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН СЕРГЕК ЖАШОО ОБРАЗЫ БОЮНЧА КЛАССТЫК СААТТАРДЫН ИШТЕЛМЕСИ

27/05/19

“Сергек жашоо” темасында класстык сааттарды өткөрүүдө (уюштурууда) видеороликтерди пайдалануу үчүн колдонмо

27/05/19

Пособие по использованию видеороликов при проведении классных часов по здоровому образу жизни

22/04/19

Кадырманбетова А. Карачев Сыдык, Тыныстанов Касым, Коконов Шарип, Кенесариев Борубай, Калпаков Байсерке. (I том) Бишкек — 2015г

22/04/19

Тургунбаева Ж. Аалы Токомбаев. (II том) Бишкек — 2015г

22/04/19

Сооронов О. Мукай Элебаев. (III том) Бишкек — 2015г

22/04/19

Ыйсаева Н. Касымалы Баялинов. (IV том) Бишкек — 2015г

22/04/19

Акматалиев А., Касымгелдиева М. Темиркул Умоталиев. (VI том) Бишкек — 2015г