Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиячылары жана педагогдору үчүн усулдук колдонмо pdf

Бул усулдук колдонмо «Кыргыз Республикасында мектепке чейинки билим берууну енуктуруу» долбоорунун алкагында Эл аралык «Балдарды коргогула» (Save the Children International) уюмунун филиалы, Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги жана Кыргыз билим беруу академиясынын ортосундагы кызматташтык тууралуу меморандумга ылайык, «Корея Балдарды коргогула» уюмунун финансылык колдоосу менен иштелип чыкты.
04.09.2014-ж. Кыргыз билим беруу академиясынын Окумуштуулар кецеши тарабынан бекитилген.
Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигинин 19-сентябрындагы №714/1 буйругу менен бекитилди.
Методикалык колдонмо Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги тарабынан, Дуйнелук банктын «Билим беруу максатында глобалдык енектештук» долбоорунун алкагында кайра басылып чыгарылды.

Бөлүшүү

Комментарий калтыруу

Сиздин email көрсөтүлбөйт. Милдеттүү талаа *