69 файл Өзбек тилдүү мектептери үчүн колдонулуучу окуу куралдары Бет 6 / 7