100 файл Кыргыз тилдүү мектептери үчүн колдонулуучу окуу куралдары Бет 7 / 10

Мекен таануу, 3 класс, 2015

Силердин колуңардагы «Мекен таануу» окуу китеби. Ал силерге биздин суйуктуу Мекенибизди Эң мыкты билууге жардам берет. Окуу китебинен силер елкебуздун жаратылыш байлыктары женундегу маалыматтарды табасыңар, эл оозунда айтылып келген уламыштар менен таанышасыңар. Кыргызстандын облустарына жана шаарларына кызыктуу саякат жасайсыңар. Шаарлардын жана калктуу конуштардын аталыштарынын келип чыгуу тарыхын билесиңер. Жергиликтуу белгилер жана компас боюнча багыт алууну,…

РУССКИЙ ЯЗЫК Учебник для 4 класса школ с кыргызским языком обучения Н. П. Задорожная, Ч. М. Мусаева, Г. К. Таирова

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Данный учебник разработан в соответствии с принятыми образовательными стандартами по изучению русского языка как второго (неродного) языка. В нём реализуется коммуникативный метод обучения языку.…