342 файл Мектеп

Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинен материалдары менен бөлүм. Кыргызстандын мектептеринде окуу процессинде окуу куралдары жана башка материалдар пайдаланылат.

Student-Oriented Pair and Group Work

РАЗРАБОТКИ КЛАССНЫХ ЧАСОВ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-11 КЛАССОВ

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. РАЗРАБОТКИ КЛАССНЫХ ЧАСОВ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-11 КЛАССОВ МЕТОДИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

6 – 11-КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН СЕРГЕК ЖАШОО ОБРАЗЫ БОЮНЧА КЛАССТЫК СААТТАРДЫН ИШТЕЛМЕСИ

6 – 11-КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН СЕРГЕК ЖАШОО ОБРАЗЫ БОЮНЧА КЛАССТЫК СААТТАРДЫН ИШТЕЛМЕСИ МУГАЛИМДЕР Ү ЧҮН УСУЛДУК КОЛДОНМО

“Сергек жашоо” темасында класстык сааттарды өткөрүүдө (уюштурууда) видеороликтерди пайдалануу үчүн колдонмо

(“6-11-класстарда сергек жашоо темасында класстык сааттарды өткөрүү боюнча иштелмелер” мугалимдер үчүн методикалык колдонмого кошумча материалдар)

Пособие по использованию видеороликов при проведении классных часов по здоровому образу жизни

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. (дополнительные материалы к Методическому руководству для учителя «Разработки классных часов по здоровому образу жизни для учащихся 6-11 классов»)