148 файл Мектеп

Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинен материалдары менен бөлүм. Кыргызстандын мектептеринде окуу процессинде окуу куралдары жана башка материалдар пайдаланылат.

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций Кыргызской Республики

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Данное методическое пособие разработано согласно Меморандуму о сотрудничестве между филиалом организации «Save the Children International* в Кыргызстане, Министерством образования и науки Кыргызской Республики и…

Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиячылары жана педагогдору үчүн усулдук колдонмо

Бул усулдук колдонмо «Кыргыз Республикасында мектепке чейинки билим берууну енуктуруу» долбоорунун алкагында Эл аралык «Балдарды коргогула» (Save the Children International) уюмунун филиалы, Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги жана Кыргыз билим беруу академиясынын ортосундагы кызматташтык тууралуу меморандумга ылайык, «Корея Балдарды коргогула» уюмунун финансылык колдоосу менен иштелип чыкты. 04.09.2014-ж. Кыргыз билим беруу академиясынын Окумуштуулар кецеши…

Руководство по развитию и образованию детей от трех до семи лет

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Руководство представляет собой концептуальный свод необходимой информации по возрастным показателям обучения и развития детей. Оно отражает конечную цель и ожидаемые результаты обучения и развития…

Үч жаштан жети жашка чейинки балдарды өнүктүрүү жана окутуу боюнча колдонмо

Колдонмо балдарды окутуунун жана енуктуруунун курактык керсеткучтеру бо-юнча зарыл маалыматтардын концепциялык жыйындысын билдирет. Ал педагогдор-дун, ата-энелердин жана кенже курактагы балдарды енуктурууге таламдаш бардык адамдардын практикалык иш-аракеттерине багыт беруу жана жакшыртуу менен балдарды окутуунун жана енуктуруунун тупку максатын жана кутулген натыйжаларын чагылдырат. Бул колдонмодо балдарды енуктуруунун ар кандай жактары жана аларды оку-тууга карата ыкмалар кец-кесири суреттелген,…

Методические рекомендации к программе по подготовке детей к школе «Наристе» (480 часов)

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Методические рекомендации разработаны группой экспертов Community Development Alliance (CDA), в рамках проекта Министерства образования и науки Кыргызской Республики «Инициативы ускоренной реализации целей программы «Образование…

«Наристе» балдарды мектепке даярдоо программасына усулдук сунуштар (480 саат)

Усулдук сунуштар Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлигинин «Бардыгына билим» программасын ишке ашыруу максатында демилге» долбоорунун алкагында Community Development Alliance (CDA) эксперттер тобу тарабынан иштелип чыкты. КББА тарабынан (29.06.2015-ж. № 7) бекитилген. 2015-жылдын 17-августундагы № 1090/1 Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигинин буйругу менен бекитилди.

Балдарды мектепке даярдоо«Наристе» программасынын (480 саат)6 жаштан баштап балдардын жөнөкөй математикалык түшүнүктөрүн калыптандыруу жана конструктивдөө боюнчаокуу куралы

Кыргыз Республикасынын «Мектепке чейинки билим берүү» мыйзамына жана «Мектепке чейинки билим берүү жана балдарга кам көрүү» мамлекеттик стандартына ылайык, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Баардыгы үчүн билим» программасынын максаттарын тездетүү демилгеси долбоорунун алкагында Community Development Alliance (СДА) эксперттер тобу тарабынан мектепке чейинки 6 жаштагы балдардын жөнөкөй математикалык элестөөлөрүн калыптандыруу үчүн даярдалган окуу куралы.Окуу…