1129 файл Китептер Бет 29 / 113

Кыргызстандын китепканаларынан санариптелген сейрек кездешүүчү китептер. Ар кандай тематикадагы жана багыттагы китептер.

Индершиев А. М. Методические подходы к мониторингу и оценке программ здравоохранения (на примере реализации компонентов государственной программы реформирования и развития здравоохранения республики Казахстан на 2005 – 2010 годы).