1085 файл Китептер Бет 108 / 109

Кыргызстандын китепканаларынан санариптелген сейрек кездешүүчү китептер. Ар кандай тематикадагы жана багыттагы китептер.

Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерктери Фрунзе, 1988 ж.

Кырг/Ш5(2=Ки)/А44 Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерктери / КыргССР ИА, Тил ж-а адабият ин-ту ; Редкол.; К. Асаналиев, (баш. ред.), С. Байходжаев, Ж. Таштемиров ж. б. — Ф. : Илим , 1988. — 653 б. — Б. ц. ГРНТИ    ББК 17    Ш5(2=Ки) Рубрики: Филологиялык илимдер — Адабият таануу — Кыргыз адабияты Доп. точки доступа: Асаналиев, К.\ред.\ Кыргыз…

Абдувалиев И. Этимология жана лексикография Бишкек, 2007 ж.

Кырг /Ш163.25/А14 Абдувалиев, Ибраим. Этимология жана лексикография: монография / И. Абдувалиев ; Жалалабат мамл. ун-ти. — Б. ; Жалалабат : [б. и.], 2007. — 144 б. ; 20 см. — Библиогр.: б. 114-121 . — ISBN 978-9967-433-13-7 : Б.ж. ГРНТИ    ББК 16    Ш163.25-032 Ш163.25-4 Рубрики: Филологиялык илимдер — Алтай тилдери — Түрк тилдери — Кыргыз…

А.С.Кожогелдиев К.М.Кожогелдиева Педагогикалык психология Бишкек, 2011ж.

Кырг/Ю98/К58 Кожогелдиев, А. С. Педагогикалык психология : Окуу куралы / А. С. Кожогелдиев, К.М. Кожогелдиева. — Б. : Айат, 2011. — 110 б. ; 20 см. — Библиогр.: б. 103-108. — ISBN 978-9967-443-73-0 : Б.ж. ГРНТИ    ББК 15    Ю984.0я73-1 Рубрики: Психологиялык илимдер — Педагогикалых психология Доп. точки доступа: Кожогелдиева, К.М. Имеются экземпляры в отделах: всего…

А.Н.Бернштам Мазар Манаса Фрунзе, 1946

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. К/09/Б516 Бернштам, Александр Натанович. Мазар Манаса / А. Н. Бернштам. — Фрунзе : Киргосиздат, 1946. — 12 с. — (Памятники архитектуры Киргизстана : науч.-попул.…

А.Н.Бернштам Материалы по истории Киргизии в дни великой отечественной войны. Выпуск 1

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. А.Н.Бернштам   Материалы по истории Киргизии в дни великой отечественной войны.  Выпуск 1 . Фрунзе, 1943 К/09/Б516 Бернштам, Александр Натанович. Материалы по истории Киргизии в…

Абдыкеримова, Аида Эсенгуловна. Лингвопоэтика: статусу жана проблемалары

Филол. илим. док-ру. дис. …: 10.02.01 / А. Э. Абдыкеримова ; К.Тыныстанов атын. Ысык-Көл мамлекеттик ун-ти. — Каракол, 2008. — 320 б. ; 30 см. — Библиогр.: б. 307-320 ГРНТИ 17 Рубрики: Филологиялык илимдер — Кыргыз тили Мазмуну: Лингвопоэтика жана анын статусу Поэтикалык фонетика Поэтикалык синтаксистин маселелери Поэтикалык семантика жана анын айрым маселелери Айрым терминдердин…

Абдубалиева Бактыгүл Жумакадыровна. Түрк элдеринин макалдарынын жалпылыктары жана өзгөчөлүктөрү (кыргыз,алтай, хакас, тува макалдары)

Филол. илим. канд. …дис.: 10.01.09. / Б. Ж. Абдубалиева; Илим. жет.: С.Б. Бегалиев ; Ысык-Көл мамл. ун-ти. — Каракол, 2010. — 166 с. ; 30см. — Библиогр.: б.159-166 ГРНТИ 17 Рубрики: Филологические науки — Фольклористика Мазмуну: Байыркы башаттар. Кыргыздардын алтай, хакас, тува элдери менен болгон тарыхый байланыштары жана макалдары. Баяндама: Тарыхта аты эң эрте аталган…

Абдибаитов, Шарабидин Аширалиевич. — Определение условий образования провалов земной поверхности при подземной разработке рудных месторождений Кыргызстана

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Дис. канд. техн. наук : 25.00.20. / Ш.А. Абдибаитов; Науч. рук.: К.Т. Тажибаев ; Ин-т геомеханики и освоении недр. — Б., 2010. — 145…

А.Н.Бернштам Археологический очерк северной Киргизии Фрунзе, 1914

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.   К/09/Б516 Бернштам , Александр Натанович. Археологический очерк Северной Киргизии / А. Н. Бернштам . — Фрунзе : Изд. ком. наук СНК КиргССР, 1941.…

А.Н. Бернштам Кенкольский могильник. Выпуск 2.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. А.Н. Бернштам   Кенкольский могильник. Выпуск 2.  Ленинград, 1940 К / 09 / Б 529 Бернштам, А. Н. Кенкольский могильник [Текст] : арх. экспедиции Гос.…