1085 файл Китептер Бет 107 / 109

Кыргызстандын китепканаларынан санариптелген сейрек кездешүүчү китептер. Ар кандай тематикадагы жана багыттагы китептер.

Бекембай Апыш Педагогика Ош, 1993ж.

Кирг/Ч31/А76 Апыш, Бекембай. Педагогика : Окуу куралы. 1-бөлүм / Б. Апыш ; ОшМУ. — Ош : [б. и.], 1993. — 108 б. — Б. ц. ГРНТИ    ББК 14    Ч31 Рубрики: Билим берүү — Жалпы педагогика Доп. точки доступа: Ош Мамлекеттик  Университети (Ош) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АРХ (1) Свободны: АРХ (1) Бул…

Батольд В.В. История культурной жизни Туркестана Ленинград, 1927г.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. К/09 /Б 264 Бартольд, Василий Владимирович. История культурной жизни Туркестана / В. Бартольд ; Академия наук СССР. Комис. по изучению естественных производит. сил СССР.…

Бартольд В. Очерк истории Семиречья Фрунзе : Киргизгосиздат, 1943г.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. К /09/ Б 264 Бартольд, Василий Владимирович. Очерк истории Семиречья / В.В. Бартольд; Отв. ред. А.Н. Бернштам ; Ин-т языка, лит. и истории АН…

Бартольд В. Киргизы Фрунзе, Киргизгосиздат, 1927г.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. К/09/Б 264 Бартольд, Василий Владимирович. Киргизы : (Исторический очерк) / В.В. Бартольд. — Фрунзе : Киргизгосиздат, 1927. — 57 с : портр. ; 26…

Б.Усубалиев Антонимдер жана аларды окутуу Фрунзе, 1987ж.

Кирг/Ч426/У83 Усубалиев, Бейшенбай Шенкеевич. Антонимдер жана аларды окутуу : Мугалим. ж-а филол.-студ. үчүн / Б.Ш. Усубалиев. — Ф. : Мектеп , 1987. — 144 б. — Библиогр.: б. 143-144 (33 аталыш). — Б. ц. ГРНТИ    ББК 14.25.09    Ч426 Рубрики: Билим берүү — Кыргыз тили — Окутуунун методикасы Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АРХ…

Б.Джамгерчинов Очерки политической истории Киргизии 19 века Фрунзе, 1966г.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. К/9(с)к/Д40 К/09/Д40 Джамгерчинов, Бегималы. Очерки политической истории Киргизии ХIX века / Б Джамгерчинов. — Ф. : Кыргызстан, 1966. — 429 с ; 21 см.…

Б.Джамгерчинов Киргизы в эпоху Ормон-Хана Бишкек, 1998г.

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. К/Т3(2Ки)/Д40 Джамгерчинов, Бегимаалы Джамгерчинович. Киргизы в эпоху Ормон-Хана = Кыргыздар Ормон-Хан доорунда / Б.Дж. Джамгерчинов ; Кирг. фил. АН. СССР, Труды ин-та языка, лит.…

Д. Абдылдаев. Алпамыш: казак эпосу Фрунзе, Мектеп, 1965 ж.

Кырг. 09/А-51; Кирг/А51 Алпамыш: казак эпосу / Котор. Д. Абдылдаев. — Ф. : Мектеп , 1965. — 132 б. — Б. ц. Сохранность документа: Экз. в отл. состоянии Xарактеристики экземпляра: картон (cardboard) ; бумага ; подлинник ГРНТИ  17.71.91 Рубрики: Филологиялык илимдер — Фольклор — Эпостор — Казахстан Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОРОЦИ…

Алишер Навои Фархад менен Ширин Фрунзе, 1962 ж.

Кирг/Н15 Навои, Алишер. Фархад менен Ширин / А. Навои; Котор. С. Шимеев. — Ф. : Кыргызмамбас, 1962. — 431 б. — Б. ц. ГРНТИ  17.82 Рубрики: Филологиялык илимдер — Кыргыз адабияты — Көркөм адабият Доп. точки доступа: Шимеев, С.\котор.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АРХ (1) Свободны: АРХ (1) Бул орто кылымда жашаган…