Билал Учар. Кыргызстан менен Түркиянын экономикалык ишмердигинин укуктук негиздери (теориясы, тарыхы)

Рубрика: Юридикалык илимдери

Баяндама:

Изилдөөнүн темасынын актуалдуулугу. Кыргызстан менен Түркия жана түрк дүйнөсү демократиялык укук реформаларын маанилүү жана биринчи туруктуу Жарандык жана алдыдагы өзгөчө актуалдуу маселелердин ыкчам чечилүүсү менен Кыргызстан жана актуалдуу түрк дүйнөсү бүтүндөй проблемаларды дагы ыкчам чечүүсүнө салым кошуу маанисине ишенимдүүлүк менен колдонууну камсыздоо үчүн түп тамырынан берки реформаларды жүзөгө ашыруу тиешелүү укуктук негиздерди, олуттуу мыйзамдык базаны түзүүнү сунуштайбыз. Кыргызстан жана Түркиянын экономикалык ишмердигинин укуктук негиздери айрыкча ассоциация, фонд, кичи жана орто денгээлдеги ишканалардын (мындан ары КОДИ) мамлекеттик укуктук экономикалык теориясынын тарыхый негиздери жөнүндө түшүнүк берип түрк дүйнөсүнүн тез өнүктүрүүгө тийгизген таасири жонундо соз болот.
Социалдык билим берүү тармагыбыз, чыгармачылыгыбыз, кесип жана академиялык тажрыйбаларыбыз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгын чыңдоодо жана социалдык багыт алган базар экономикасына өтүүдө, республиканын жаңы конституциясынын ченемдери менен принциптерин ишке ашырууда баа жеткис роль ойнойт.
Түрк дүйнөсүнүн союзу укуктук, либералдык, социалдык жана экономикалык өнүгүүсү учурдан пайдалануунун бир бөлүгү болуп эсептелинет. Кыргызстан жана Түркия Европа биримдигинде экономикалык ишенимдүүлүк боюнча дүйнөнүн бир бөлүгү болуп саналат. Анын укуктук, либералдык социалдык — экономикалык абалы ушул системаларда алардын кандай роль ойногондугунa байланыштуу Кыргызстан жана Түркиянын ишмердик укуктук, негиздерин салыштырмалуу колдоно турган болсок, либералдык социалдык, экономикалык реформанын актуалдуу маселелеринин чечилүүсү жана аларды өркүндөтүү өзгөчө мааниге ээ.
Түрк мамлекетинде материалдык жана руханий биримдик менен этатизмге аябай муктаж өзгөчө Жарандык, өзгөчө өнүгүүгө либерал социалдык, укуктук, экономикалык реформалар менен проблемалар ыкчам жана тез чечилүүсү мааниге ээ болууда.
Мурдагы план түрүндө жүргүзүлүүчү укуктук мыйзам калкты камсыз кылууда ийгиликтерге жетишкендигине карабастан, иш жүзүндө мамлекеттик менчиктин басымдуу болушу жана системанын үстөмдүгү, социалисттик өндүрүш мамилелерин бузуп, өлкөнүн өнүгүшүнө чоң зыян келтирген. Ошондой эле карыздардын сазынан чыгып, рентабилдүү иштөө мүмкүнчүлүгүн түзүүгө ишенбестикти жараткан.
Мына ошондуктан, мурдагы союздун курамына кирген республикаларда, анын ичинде Кыргызстанда да эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап, жеке менчик укук мамилелеринде, ассоциация, фонд, кичи жана орто ишканалар ишин жүргүзүүнүн формаларында жана методдорунда, жалпысынан айтканда, укуктук экономикалык мамилелердин бүткүл комплексинде терең өзгөртүүлөрдү жүргүзгондугуно байланыштуу рынок экономикасынын мамилелерин укуктук жактан өздөштүрүүгө багыт алган.

Бөлүшүү

Комментарий калтыруу

Сиздин email көрсөтүлбөйт. Милдеттүү талаа *