Материалды кошумчалоо

Материалга талаптар:

Биздин сайтты пайдаланууда материалдарды жайгаштыруу үчүн мыйзамга каршы келүүчү материалдарды жана маалыматтарды пайдаланбоого макул болосуз. Эгер автордук укук Сизге таандык болбосо, автордук укук менен корголгон кайсы гана материал болбосун, автордун макулдугусуз жайгаштырбоого Сиз макул болосуз.

Бардык материалдар сайттын тематикасына ылайык болушу керек.

Lib/kg сайтына өзүңүздүн материалды жайгаштыруу үчүн, материалды кошумчалоо үчүн форманы (жылдызча менен белгиленген пункттарды сөзсүз толтуруу керек) толтуруңуз.

Сиз файлды (30 мегабайт өлчөмүндөгү) бекитип коё аласыз же башка ресурстардан (namba/kg, Yandex Disk, GoogIe Drive, ж. б.) жүктөп алуу үчүн шилтемелерди көрсөтө аласыз.

Эгер Сиз которуп алуу үчүн шилтемелерди көрсөтсөңүз, көңүл буруңуз, алардан которуп алуу бекер жана паролу жок болушу керек.

Эгер Сиз бизге файлды жөнөтсөңүз, аны бекер которуп алуу мүмкүнчүлүгү менен биздин китепканага жайгаштырабыз.


же